Bharatiya nagrik tarike janva jeva kaydao

 

Dosto apne ghani vakhat kaydao thi ajan hoie che. ame tamara mate aa mahiti lavya chiye ke jo aa kaydao janta hoi to ghano faydo thase. mitro jode share kari ne temne pan mahiti pahochado.

 

 

 

Jo tamne aa mahiti useful lage to mitro jode share jarur karjo